Thành phố: Hiệu quả từ đề án xây dựng nhà văn hóa

15/09/2017


Sau gần 10 năm thực hiện, đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, cụm tổ dân phố thành phố Thái Bình giai đoạn 2008 - 2020 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân về không gian sinh hoạt, giao lưu, kết nối cộng đồng.

Thành phố triển khai kế hoạch bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa năm 2017

25/08/2017


Chiều ngày 23/8, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa năm 2017; đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa năm 2018.

Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

31/07/2017


Chiều ngày 28/7, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

19/07/2017


Thực tế cho thấy, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp mỗi người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Hợp Tiến xây dựng đời sống văn hóa

19/06/2017


Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được cán bộ, nhân dân xã Hợp Tiến (Đông Hưng) hưởng ứng cao. Sức mạnh của phong trào đã tạo nên chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

30/03/2017


Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình.

Quỳnh Phụ: Công tác văn hóa thông tin và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả tích cực

16/02/2017


Chiều ngày 15/2, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Thái Bình năm 2016

29/12/2016


Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tác động tích cực tới các phong trào thi đua yêu nước ở từng đơn vị, địa phương trong tỉnh. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, hoạt động đoàn thể.

Thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình và chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

11/12/2016


Trên 70% trở lên thanh niên khu vực nông thôn được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình, đó là những mục tiêu mà UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 9/12/2016 về việc Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Thành phố Thái Bình: 88,6% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

09/12/2016


Những năm qua, thành phố Thái Bình đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, gắn với xây dựng các quy ước, hương ước ở từng khu dân cư.

Các tin đã đưa: