Tiến độ thu ngân sách địa phương 8 tháng năm 2017 đạt khá

08/09/2017


Ngày 6/9, Bộ Tài chính đã thông tin về việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 8 và 8 tháng năm 2017. Theo đó, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 762,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán năm, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Giải pháp tăng thu ngân sách từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

29/08/2017


7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt 1.312 triệu USD, tăng trên 3% so với cùng kỳ năm 2016. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm mở rộng thị trường xuất nhập khẩu song đây vẫn được cho là mức tăng thấp, không chỉ ảnh hưởng tới kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước của doanh nghiệp.

Thành phố tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.040 tỷ đồng

11/08/2017


Chiều ngày 10/8, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về thu ngân sách

11/08/2017


Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5 tháng cuối năm 2017.

Họp bàn các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước năm 2017 trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

10/08/2017


Sáng ngày 7/8, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp bàn về các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước 5 tháng cuối năm 2017 ngày 03/8/2017

08/08/2017


Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước 5 tháng cuối năm 2017 ngày 03/8/2017

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

04/08/2017


Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

UBND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh về kết quả thu ngân sách

28/07/2017


Chiều ngày 27/7, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 5 tháng cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm 2017, thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.314 tỷ đồng

10/07/2017


6 tháng đầu năm 2017, nhờ tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 9.314 tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Các tin đã đưa: