6 tháng đầu năm phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 50% dự toán Bộ Tài chính giao

06/06/2017


Chiều ngày 5/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đến hết tháng 5, tổng thu nội địa tính cân đối đạt 2.032,1 tỷ đồng, đạt 33,6% dự toán Bộ Tài chính, bằng 82,1% so với cùng kỳ năm 2016. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế và phí đạt 1.459,3 tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán, bằng 75,3% so với cùng kỳ năm 2016. Cùng với việc tích cực triển khai các giải pháp tăng thu cho ngân sách nhà nước, từ đầu năm đến nay, ngành Thuế còn thực hiện đồng bộ các giải pháp thu nợ theo đúng quy trình và đúng Luật Quản lý thuế. 4 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã thu nợ được 227,5 tỷ đồng, bằng 18,3% tổng số nợ tính đến thời điểm 31/12/2016 chuyển sang. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, địa phương đã phối hợp rất tích cực trong công tác thu ngân sách. 

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu 6 tháng đầu năm đạt 50% dự toán Bộ Tài chính, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Thuế tập trung rà soát lại các nguồn thu, thường xuyên nắm tình hình sản xuất kinh doanh và biến động thị trường để chủ động có các giải pháp khai thác nguồn thu bù đắp cho chỉ tiêu hụt thu. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên các đơn vị có số nộp ngân sách lớn nộp kịp thời tiền thuế vào ngân sách nhà nước; có biện pháp cứng rắn trong thu nợ các đơn vị có điều kiện nhưng chây ỳ. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đặc biệt là các chính sách thuế mới để các đơn vị cùng biết và thực hiện.

Theo Baothaibinh.com.vn