UBND tỉnh nghe báo cáo về việc đề xuất cơ chế tạo nguồn lực xây dựng thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I

14/06/2017


Chiều ngày 13/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo về việc thực hiện cơ chế đặc thù tạo nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Thái Bình phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp. 

Các đồng chí: Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố dự cuộc họp.

Căn cứ vào Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH ngày 29/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tính đến tháng 12/2016, thành phố Thái Bình đạt 87,94 điểm (khung điểm quy định từ 75 – 100 điểm). Trong tổng số 59 tiêu chuẩn, thành phố còn 3 tiêu chuẩn chưa đạt điểm gồm: đất ở dân dụng, đầu mối giao thông và đất cây xanh đô thị.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình trình bày báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Để tạo nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I, UBND thành phố đề xuất UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh đầu tư theo hình thức BT, BOT và các dự án đối ứng trên địa bàn thành phố để bảo đảm tiến độ thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho dự án lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, rà soát, đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn thành phố do tỉnh quản lý nhằm tăng cường năng lực đầu mối giao thông, tạo sự đồng bộ về hệ thống hạ tầng giao thông, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đưa thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trong thời gian tới. Đề nghị tỉnh giao cho thành phố tiếp nhận, quản lý Công viên phía Bắc thuộc Công viên 30/6, khu đô thị Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) để đầu tư chỉnh trang công viên, phục vụ các hoạt động văn hóa thông tin của thành phố và nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu thành phố Thái Bình tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, nâng cấp và hoàn thiện các tiêu chí đưa thành phố trở thành đô thị loại I bảo đảm lộ trình, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất, các hạ tầng khác và nhận được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đối với các kiến nghị, đề xuất của thành phố, Ban Chỉ đạo sẽ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất và quyết định.

Theo Baothaibinh.com.vn