UBND tỉnh nghe kế hoạch diễn tập phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biên giới biển huyện Thái Thụy năm 2017

19/06/2017


Sáng ngày 16/6, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh báo cáo kế hoạch diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) trên khu vực biên giới biển huyện Thái Thụy năm 2017.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, thời gian luyện tập, diễn tập dự kiến diễn ra từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2017 theo 3 tình huống: 

Tình huống thứ nhất: Có khoảng 150 người dân đã được thông báo, vận động vẫn cố tình không vào nơi tránh bão an toàn.

Tình huống thứ hai: Dù đã có lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh, BĐBP tỉnh đã có thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng một số phương tiện vẫn cố tình ra biển để khai thác hải sản. Các lực lượng tổ chức ngăn chặn, cưỡng chế, sắp xếp phương tiện vào âu tàu tránh trú bão xã Thái Thượng.

Tình huống thứ ba: Tổ chức cứu, kéo tàu gặp sự cố trôi dạt vào nơi neo đậu an toàn. 

Tổng quân số và phương tiện tham gia diễn tập gồm 300 cán bộ, nhân dân, 14 tàu, 10 ca nô, 7 ôtô… Cuộc diễn tập góp phần nâng cao nhận thức tầm quan trọng về công tác PCTT – TKCN của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân; đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm trong chỉ đạo, chỉ huy, khả năng hiệp đồng, xử lý các tình huống trong PCTT – TKCN có thể xảy ra trên địa bàn, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản của đơn vị và nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện kế hoạch và nội dung chi tiết cuộc diễn tập. Thống nhất thời gian tổ chức cuộc diễn tập từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 27/6/2017. Các sở, ngành, đơn vị và các địa phương liên quan phân công, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp với các nội dung, địa bàn tổ chức diễn tập. Quá trình luyện tập, diễn tập phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị kỹ thuật tham gia. Từ nay đến ngày tổ chức diễn tập, các sở, ngành, địa phương tham gia diễn tập đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức và tầm quan trọng về công tác PCTT – TKCN.

Theo baothaibinh.com.vn