Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ thứ 14

07/09/2017


Sáng ngày 6/9, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên họp thường kỳ thứ 14 để nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo thẩm tra văn bản số 3202/UBND-NNTNMT ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện hỗ trợ bổ sung cơ chế, chính sách về đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các gia đình có đất bị thu hồi tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải; văn bản số 3282/UBND-NNTNMT ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện hỗ trợ đất 5% dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện hỗ trợ bổ sung cơ chế, chính sách về đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các gia đình có đất bị thu hồi tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải; thống nhất đối tượng được hỗ trợ được tính toán tại thời điểm có quyết định thu hồi đất; đồng thời đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào quy định của Nhà nước và thực tế tại địa phương để quy định mức hỗ trợ.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Thành Tâm 

Đối với tờ trình về việc thực hiện hỗ trợ cơ chế, chính sách theo quy định tại Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ đất 5% cho các hộ dân của 4 xã Đông La, Đông Xuân, Phú Lương, Đông Sơn (Đông Hưng) vận dụng theo Quyết định số 11/2010/QĐ–UBND ngày 7/9/2010 của UBND tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào các quy định của Nhà nước chỉ đạo huyện Đông Hưng thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân đúng quy định nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân và ổn định tình hình địa phương.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017 của Thường trực và các ban HĐND tỉnh.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, góp ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị các ban HĐND tỉnh trong tháng 9 cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức giám sát một số nội dung trong kết luận năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước; giám sát việc quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng các sở, ngành khi trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh, việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với các doanh nghiệp về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, với ngành Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình giáo dục, với ngành Y tế về hoạt động tự chủ về kinh phí và hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…

 

Theo Baothaibinh.com.vn