Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/11/2017-03/12/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

06/12/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/11/2017 - 03/12/2017, cụ thể như sau:

Tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Bình

02/12/2017


Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, ngày 04/12/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 26/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

30/11/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 26/11/2017, cụ thể như sau:

Quy định mới về chuyển mạng viễn thông di động mặt đất

29/11/2017


Ngày 23/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 35/2017/TT-BTTTT quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số.

Tăng cường công tác phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa

29/11/2017


Nhằm bảo đảm an toàn cho sản xuất vụ Đông năm 2017, vụ Xuân 2018; ngày 29/11/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa.

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

29/11/2017


Ngày 29/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Công văn số 25/PCTT-TL ngày 29/11/2017 của BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc ứng phó với rét đậm và gió mạnh trên biển

29/11/2017


Ngày 29/11/2017 BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành Công văn số 25/PCTT-TL về việc ứng phó với rét đậm và gió mạnh trên biển ban hành về việc ứng phó với rét đậm và gió mạnh trên biển

Chỉ thị nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

22/11/2017


Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời để thực hiện nghiêm văn bản số 1362/TTg-PL ngày 08/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22/11/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 13-19/11/2017 của UBND tỉnh , Chủ tịch UBND tỉnh

22/11/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 13 - 19/11/2017, cụ thể như sau:

Các tin đã đưa: