Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp

14/07/2018


Sáng 13/7, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại hai huyện Vũ Thư, Kiến Xương. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp

13/07/2018


Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hôm nay ngày 12/7, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ sáu với nhiều nội dung quan trọng.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

13/07/2018


Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

12/07/2018


(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI từ ngày 10 - 12/7/2018)

Từ ngày 10 - 12/7/2018 diễn ra kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11/07/2018


Từ ngày 10 - 12/7/2018, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ sáu nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm; xem xét, thảo luận các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; đồng thời xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh.

UBND tỉnh họp nghe Sở Nội vụ báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính năm 2017

11/07/2018


Sáng ngày 10/7, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Nội vụ báo cáo phân tích, đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2017 của tỉnh; công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2017; giải pháp khắc phục số lượng công chức còn thiếu của các cơ quan, đơn vị.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11/07/2018


Sáng nay 11/7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, xem xét, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh: 4 tổ chức cơ sở đảng, 12 đảng viên tiêu biểu được khen thưởng

10/07/2018


Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong 5 năm liên tục 2013 – 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng cờ cho 14 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tặng bằng khen cho 9 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 71 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn tỉnh.

Tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị quyết 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

05/07/2018


Sáng ngày 4/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ Thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cán bộ, đảng viên không chỉ thượng tôn pháp luật, mà còn phải đi đầu đưa pháp luật đến với nhân dân

05/07/2018


Một “vùng trống” để kẻ xấu và các thế lực thù địch lợi dụng, kích động trong các vụ tụ tập, tuần hành, gây rối thời gian vừa qua chính là một bộ phận cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) chưa nêu cao trách nhiệm học tập, nghiên cứu, nắm vững pháp luật, nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa hiệu quả.

Các tin đã đưa: